• FREE powstało, aby potrzeby społeczności wiejskich i podmiejskich były uwzględniane w planowaniu polityki energetycznej Polski, a także aby edukować w zakresie efektywnych rozwiązań energetycznych.

  Więcej
 • Badania, publikacje, konferencje i inne działania FREE pomogą zwiększyć świadomość polityków, władz wykonawczych oraz mediów w kwestii potrzeb i deficytu energetycznego na obszarach wiejskich i podmiejskich.

  Więcej
 • Polityka energetyczna Polski jest opracowywana głownie przez i dla ludności dużych miast. Pomija się obywateli, którzy zamieszkują tereny wiejski oraz podmiejskie, gdzie borykają się z problemami dostępu do efektywnych i ekologicznych źródeł energii.

  Więcej
 • 03/08/2016

  Nowa oferta dofinansowań w NFOŚiGW

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  przedstawił ofertę programów priorytetowych na 2016 r., czyli program inwestowania w polskie projekty proekologiczne.

  Plan NFOŚiG zakłada wspieranie (we współpracy z Ministerstwem Energii i Ministerstwem Środowiska) energetyki, zarówno odnawialnej, jak i konwencjonalnej. Celem jest poprawa jakości powietrza, poprawa warunków życia mieszkańców i to, aby przedsiębiorstwa miały niższą emisyjność. Na programy z tego zakresu Fundusz przeznaczy 4,5 mld zł. Rozdział środków przedstawia się następująco:

  • 1 mld zł – na skierowany do przedsiębiorców program „Sokół - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych", którego celem jest wspieranie innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
  • 1 mld zł – na poprawę jakości powietrza (energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych i podmiotów prowadzących działalność leczniczą)
  • 2,5 mld wsparcie przedsiębiorstw w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

  W porównaniu do poprzednich lat zostaną również wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu programów: Prosument (wspierającego rozproszoną energetykę odnawialną) oraz Kawka (czyli dofinansowanie wymiany indywidulanych pieców węglowych). W nowej odsłonie programu Prosument większy nacisk ma być kładziony na finansowanie pożyczkowe, a nie dotacyjne. Obecnie prowadzone są rozmowy z Bankiem Ochrony Środowiska, który ma go realizować (BOŚ zaprzestał naboru wniosków w połowie ub.r.). Program ruszy po uchwaleniu noweli o Odnawialnych Źródłach Energii. Jeśli chodzi o dofinasowanie wymiany pieców węglowych, to od tej pory zajmować się tym będą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, a nie sam Narodowy Fundusz.

  Fundusz zmieni również sposób przyznawania dotacji – premiowane będę projekty pochodzące od samorządów.

Najnowsze wiadomości

 • Nowa oferta dofinansowań w NFOŚiGW

  Więcej
 • Polskie miasta najbardziej zanieczyszczone na świecie!

  Więcej
Pokaż wszystkie wiadomości
 • Glass for Europe
 • CEJA
 • The Renewable Energy Foundation
 • Podlaskie Voivodeship
 • Cogen
 • AEGPL
 • Baxi Group
 • Rinnai
 • ACRE
 • NEA
 • Tecnocasa
 • GASPOL
 • POGP
 • Ariston
 • GRASS
 • Isover
 • Junkers
 • Robur
 • SPFP
 • Spoldzielcza Grupa Bankowa
 • FAOW
 • SPIUG
 • Lewiatan
 • ZPP
 • Hewalex
 • ElPIGAZ
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii
 • SPS Trading
 • Centrum Doradztwa Rolniczego
 • ECEAT Poland
 • Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
 • Instytut Agroenergetyki
 • Profesor Danuta Hübner
 • Lambert van Nistelrooij
 • Dr Andrzej Hałasiewicz
 • REO.pl
 • Profesor Lena Kolarska-Bobińska
 • Vicky Ford
 • Andrzej Grzyb